ĐIều chỉnh Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022


ĐIều chỉnh Thông báo v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022

01/06/2022

* Nhằm tạo điều kiện cho SV học trong kì phụ tháng 7/2022, Nhà trường điều chỉnh một số nội dung đã thông báo trước đây như sau:

- Thời gian học (thêm 02 tuần): các ngày, các buổi trong tuần (thứ Hai đến Chủ nhật) từ 11/7/2022 đến 14/8/2022  (trừ tối thứ 7 và tối chủ nhật); năm học mới bắt đầu từ 15/8/2022.

- Đối tượng: SV có nhu cầu học lại, học cải thiện (không giới hạn về loại học phần).

- Các Văn phòng khoa tập hợp danh sách và chuyển file tổng hợp (theo mẫu đính kèm) về phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 06/6/2022.

- Các lớp được mở và cách thức đăng kí học sẽ được phòng Đào tạo thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao hoặc về các VPK trước 17h00 ngày 08/6/2022

* Các nội dung còn lại được thực hiện theo thông báo trước.