Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học của Trường ĐH CNGTVT