Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy, vừa làm vừa học của Trường ĐH CNGTVT