KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021 - 2022


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021 - 2022

11/06/2021

Kính gửi các Đơn vị!

Dựa trên Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 - Đại học chính quy (chi tiết xem file đính kèm), các Đơn vị lên kế hoạch phân công giảng dạy cần chú ý cân đối khối lượng (kể cả các phần khối lượng khác; Quản lý; Học tập nâng cao trình độ...) của toàn bộ năm học giữa các GV trong Đơn vị (bao gồm cả các GV kiêm chức, GV tại các cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc, Thái Nguyên), tránh tình trạng thiếu hoặc chênh lệch khối lượng quá lớn. Nếu GV bị thiếu khối lượng hoặc khối lượng thừa giờ vượt quá quy định phải kiến nghị sớm phương án giải quyết cụ thể với Nhà trường.

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm