CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (ĐHCQ K72)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (ĐHCQ K72)

01/09/2021

CHUẨN ĐẦU RA, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 72)

KHOA CƠ KHÍ:

- Công nghệ kỹ thuật ô tô

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi

- Công nghệ chế tạo máy

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy toa xe và tàu điện metro

Đề cương chi tiết học phần các môn

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

- Hệ thống thông tin

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Đề cương chi tiết học phần các môn

 

KHOA CÔNG TRÌNH:

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu – đường bộ

- Công nghệ kỹ thuật công trình XD dân dụng và công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật môi trường trong xây dựng công trình giao thông

Đề cương chi tiết học phần các môn

 

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI:

- Quản trị doanh nghiệp

- Kế toán doanh nghiệp

- Logistics và Vận tải đa phương thức

- Quản lý và điều hành vận tải đường sắt

- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

- Quản trị Marketing

- Thương mại điện tử

- Tài chính doanh nghiệp

- Kinh tế xây dựng

Đề cương chi tiết học phần các môn