Danh sách khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc đợt 1 năm 2018