ZALO OFFICIAL ACCOUNT - ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT


ZALO OFFICIAL ACCOUNT - ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

22/03/2022

Để tăng cường hỗ trợ và cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ nhất cho sinh viên, Nhà trường sử dụng thêm kênh thông tin trên ứng dụng Zalo với tên “Trường Đại học Công nghệ GTVT”.

Đề nghị các bạn sinh viên, học viên kết nối và quan tâm theo dõi để nhận được những thông tin mới nhất từ Nhà trường.

Trân trọng!

Link: zalo.me/4016734633486961386

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI OFFICIAL ACCOUNT 2 Zalo 0740 ▢ SCAN QR CODE Zalo'