THÔNG BÁO VỀ TRẢ HỒ SƠ SINH VIÊN


THÔNG BÁO VỀ TRẢ HỒ SƠ SINH VIÊN

27/02/2023

1. Đối với sinh viên thuộc diện: Thôi học, xóa tên, chuyển trường, sinh viên đã tốt nghiệp chưa lấy hồ sơ, Nhà trường trả hồ sơ sinh viên tại phòng Đào tạo thuộc cơ sở Vĩnh Phúc vào các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ các ngày nghỉ lễ).

2. Đối với sinh viên tốt nghiệp trong các đợt xét hàng năm, Nhà trường tổ chức lễ trao bằng và trả hồ sơ tại cơ sở đào tạo Hà Nội theo thời gian được thông báo cụ thể. Hết thời gian theo thông báo, sinh viên đến nhận hồ sơ muộn sẽ lấy hồ sơ tại cơ sở Vĩnh Phúc.

File đính kèm