Thông báo về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho SV diện chính sách


Thông báo về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho SV diện chính sách

19/10/2022

- Hồ sơ miễn, giảm học phí: từ ngày 17/10 đến ngày 24/10/2022

- Hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập: từ ngày 17/10 đến ngày 24/10/2022 (nếu nộp muộn hơn thời hạn quy định thì hồ sơ của sinh viên sẽ được dùng để xét chế độ trong kỳ học tiếp theo).

Xem chi tiết tại file đính kèm.