Thông báo đóng BHYT sinh viên bổ sung 2022-2023


Thông báo đóng BHYT sinh viên bổ sung 2022-2023

19/10/2022

Thời gian đăng ký: Từ ngày 18/10/2022 đến hết 17h ngày 21/10/2022.

Hình thức nộp tiền: Sinh viên chuyển khoản chính xác số tiền 657.090 đồng vào số tài khoản của nhà trường (những trường hợp chuyển khoản thiếu sẽ không được hạch toán sang tiền BHYT, những sinh viên còn dư tiền học phí vẫn phải nộp chính xác số tiền bên trên)

Xem chi tiết tại file đính kèm.