Kế hoạch sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023


Kế hoạch sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023

17/01/2023

THÔNG BÁO

Kế hoạch sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm; Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023, kế hoạch làm việc, kế hoạch giảng dạy và học tập, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 đến sinh viên toàn trường như sau:

Sinh viên nghỉ Tết từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023 (tức từ ngày 25/12/2022 đến hết ngày 08/01/2023 Âm lịch). Sinh viên bắt đầu học theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022 – 2023 kể từ ngày 30/01/2023 (tức ngày 09/01/2023 Âm lịch).

Trong thời gian nghỉ đón Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, đề nghị sinh viên cần lưu ý:

- Vui đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, lành mạnh;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội;

- Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông;

- Theo dõi lịch học và lịch thi của Trường sau những ngày nghỉ Tết, tập trung đầy đủ về Trường dự học và dự thi theo lịch đã ban hành;

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo đến sinh viên biết và nghiêm túc thực hiện./.