NỘI QUY - QUY CHẾ

NỘI QUY - QUY CHẾ

NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG

21/03/2022

Sinh viên theo học tại trường Đại học Công nghệ GTVT ngoài việc chấp hành tốt các Nội quy, Quy chế còn phải thực hiện nghiêm túc các điều quy định trong bản nội quy này.

Xem chi tiết