Thông báo về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho SV diện chính sách