Thông báo về việc cấp học bổng hỗ trợ sinh viên nhân dịp khai giảng năm học 2017 -2018