Thông báo về miễn giảm học phí năm học 2016 - 2017


Thông báo về miễn giảm học phí năm học 2016 - 2017

20/12/2016

        Nhà trường thông báo tới toàn thể học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Công nghệ GTVT thuộc đối tượng chính sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, chính sách nội trú (dành cho sinh viên hệ nghề) kỳ II năm học 2016 - 2017, cụ thể xem ở file đính kèm.

File đính kèm