Gương mặt cựu HSSV


Lớp 43B2, Khoá 43 (1992 - 1995) kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp và tri ân các thầy cô giáo

06/11/2015

http://utt.edu.vn/home/cuu-sinh-vien/hoat-dong-cuu-sinh-vien/1610-lop-43b2-khoa-43-1992-1995-ky-niem-20-nam-tot-nghiep-va-tri-an-cac-thay-co-giao