Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên đợt 1 năm 2018