THÔNG BÁO: Đóng bổ sung BHYT Sinh viên năm 2024 (ĐỢT CUỐI)


THÔNG BÁO: Đóng bổ sung BHYT Sinh viên năm 2024 (ĐỢT CUỐI)

12/04/2024

THÔNG BÁO: Đóng bổ sung BHYT Sinh viên năm 2024 (ĐỢT CUỐI)
Đối tượng: Sinh viên đang học tại trường chưa tham gia BHYT
SỐ TIỀN: 510.300 đồng
HẠN ĐÓNG: ĐẾN HẾT NGÀY 17/04/2024
Giá trị sử dụng: 9 THÁNG (từ 01/4/2024-31/12/2024)
Mọi chi tiết xem trong Thông báo đính kèm.

- Hiện nay do khuyến khích Sinh viên dùng app Bảo hiểm xã hội điện tử (VSSID) thay thế thẻ BHYT, do đó bên Bảo Hiểm quận Thanh Xuân không in thẻ giấy đối với các trường hợp sinh viên khóa cũ, đề nghị các sinh viên tải ứng dụng VSSID, đăng ký tài khoản theo Mã bảo hiểm của mình.
+ Link hướng dẫn đăng ký tài khoản VSSID:
https://www.vin-bhxh.vn/blog/79/dang-ky-vssid
Tài khoản sẽ được duyệt tự động, sinh viên không cần đến cơ quan Bảo hiểm nộp tờ khai

+ Mã bảo hiểm có thể tra tại link:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx
Lưu ý phần Mã số BHXH/thẻ BHYT điền số CCCD