Thông báo cấp thẻ HSSV cho các lớp hệ liên thông nhập học đợt II


Thông báo cấp thẻ HSSV cho các lớp hệ liên thông nhập học đợt II

08/04/2016

                     DANH SÁCH TRẢ THẺ HSSV K66 HỆ LIÊN THÔNG NHẬP HỌC ĐỢT II

      HSSV nhận thẻ tại Văn phòng một cửa (P104H3) vào giờ hành chính hoặc các tối thứ 2, thứ 5 hàng tuần.   
 

TT TÊN IN THẺ NGÀY SINH LỚP KÍ NHẬN
1 TRẦN VĂN TRƯỜNG 21/08/1991 66CLCD21  
2 NGUYỄN THẾ DŨNG 14/10/1995 66CLCD21  
3 TRƯƠNG TIẾN HUY 26/05/1995 66CLCD21  
4 ĐẶNG ĐÌNH TRÁNG 25/09/1993 66CLCD21  
5 ĐẶNG ĐÌNH LUÂN 05/05/1995 66CLCD21  
6 NGUYỄN VĂN KẾT 10/03/1995 66CLCD21  
7 ĐẠI VĂN GIANG 12/11/1989 66CLCD21  
8 LÒ VĂN THANH 28/05/1995 66CLCD21  
9 NGUYỄN HOÀNG VINH 29/06/1994 66CLCD21  
10 TRẦN ĐẠI DƯƠNG 13/11/1993 66CLCD21  
11 TRIỆU VĂN LƯƠNG 11/05/1991 66CLCD21  
12 TRIỆU QUÝ HOÀNG 16/01/1991 66CLCD21  
13 ĐẶNG TUẤN ANH 21/10/1993 66CLCD21  
14 PHẠM ÁNH DƯƠNG 03/05/1995 66CLCD21  
15 NGUYỄN THÁI SƠN 05/08/1995 66CLCD21  
16 HÀ NGUYỄN GIANG 28/09/1993 66CLCD21  
17 BÙI DUY TÙNG 29/12/1991 66CLCD21  
18 QUÁCH THÁI CƠ 11/12/1990 66CLCD21  
19 DƯƠNG VĂN TUYÊN 20/04/1995 66CLCD21  
20 NGUYỄN NAM KHÁNH 17/10/1991 66CLCD21  
21 ĐINH TIẾN LỢI 06/12/1995 66CLCD21  
22 MAI TRẦN HOÀNG ANH NGỌC 27/08/1994 66CLCD21  
23 LẠI THẾ QUÂN 25/03/1991 66CLCD21  
24 NGHIÊM ANH TUẤN 20/10/1995 66CLCD21  
25 LẠI XUÂN THÀNH 28/08/1995 66CLCD21  
26 NGUYỄN HỮU HÙNG 27/07/1993 66CLCD21  
27 KHƯƠNG VĂN HUY 10/11/1995 66CLCD21  
28 LÊ VIẾT HOÀNG 24/06/1994 66CLCD21  
29 ĐẶNG HỮU LỘC 20/01/1995 66CLCD21  
30 BÙI QUỐC VIỆT 20/04/1995 66CLCD21  
31 NGUYỄN PHÚC BÁ 12/02/1994 66CLCD21  
32 LÊ TRUNG HOÀN 03/05/1995 66CLCD21  
33 NGUYỄN THANH SƠN 04/03/1992 66CLCD21  
34 PHẠM XUÂN CƯƠNG 18/06/1992 66DLCD27  
35 NGUYỄN XUÂN TRỌNG 01/02/1993 66DLCD27  
36 PHẠM TRUNG KIÊN 29/03/1994 66DLCD27  
37 ĐỖ HẢI ANH 26/09/1994 66DLCD27  
38 VŨ TUẤN HÙNG 22/01/1993 66DLCD27  
39 LÊ VIẾT SƠN 06/08/1991 66DLCD27  
40 BÙI HỮU LỘC 15/01/1992 66DLCD27  
41 NGUYỄN TIẾN HUY 21/09/1989 66DLCD27  
42 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 04/05/1992 66DLCD27  
43 KHỔNG VĂN THÀNH 25/02/1992 66DLCD27  
44 BÙI TUẤN ANH 21/12/1993 66DLCD27  
45 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 15/10/1993 66DLCD27  
46 NGUYỄN HÙNG 10/10/1975 66DLCD27  
47 NGUYỄN VĂN PHÚ 06/08/1988 66DLCD27  
48 TỐNG BÁ NGUYỆN 16/01/1989 66DLCD27  
49 BÙI ĐỨC KIÊN 16/11/1989 66DLCD27  
50 VŨ VIỆT ĐỨC 28/11/1983 66DLCD27  
51 LÊ MẠNH HÙNG 14/12/1988 66DLCD27  
52 LƯƠNG NGỌC THUY 12/02/1972 66DLCD27  
53 HOÀNG CÔNG SỰ 27/02/1990 66DLCD27  
54 TRẦN HỮU HƯNG 22/11/1994 66DLCD27  
55 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 08/07/1989 66DLCD27  
56 NGUYỄN THANH TÙNG 06/01/1991 66DLCD27  
57 NGUYỄN TUẤN DŨNG 21/02/1992 66DLCD27  
58 ĐÀO XUÂN DŨNG 20/10/1983 66DLCD27  
59 PHẠM TRUNG HIẾU 17/03/1990 66DLCD27  
60 NGUYỄN THẾ VŨ 26/11/1992 66DLCD27  
61 VŨ CÔNG LINH 13/03/1993 66DLCD27  
62 LÊ VĂN TRƯỜNG 17/02/1993 66DLCD27  
63 HÀ THANH TÙNG 28/11/1993 66DLCD27  
64 NGUYỄN DUY TÙNG 08/03/1994 66DLCD27  
65 NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 21/04/1994 66DLCD27  
66 MAI DUY HƯNG 15/10/1985 66DLCD27  
67 VŨ VĂN HỘI 03/10/1987 66DLCD27  
68 NGUYỄN VIẾT ĐỨC 19/01/1990 66DLCD27  
69 BÙI LÊ HUY 14/10/1992 66DLCD27  
70 PHẠM NGỌC HOAN 27/08/1990 66DLCD27  
71 TRẦN VĂN SỸ 16/03/1993 66DLCD27  
72 TRẦN THANH TÙNG 16/04/1993 66DLCD27  
73 TRƯƠNG VĂN DIỆN 06/04/1994 66DLCD27  
74 HÀ SƠN TÙNG 30/04/1991 66DLCD27  
75 CAO VĂN CHÍNH 07/03/1994 66DLCD27  
76 NGUYỄN VĂN CẬN 25/11/1990 66DLCD27  
77 NGUYỄN THỌ KHÁNH 02/08/1989 66DLCD27  
78 LÊ VIỆT CƯỜNG 16/11/1992 66DLCD27  
79 LÊ ĐỨC NGỌC 19/09/1992 66DLCD27  
80 TRỊNH QUANG LINH 15/06/1992 66DLCD27  
81 NGUYỄN THẾ VŨ 05/07/1994 66DLCD27  
82 PHẠM DUY THANH 06/06/1994 66DLCD27  
83 HỒ VĂN ĐỨC 02/09/1991 66DLCD27  
84 THÁI ĐỨC MẠNH 01/08/1992 66DLCD27  
85 LÊ SỸ CHUẨN 02/12/1993 66DLCD27  
86 ĐỖ HOÀNG THẠCH 06/02/1993 66DLKT23  
87 LÊ THỊ HƯỜNG 25/10/1991 66DLKT23  
88 NGUYỄN THỊ THÀNH NAM 06/04/1991 66DLKT23  
89 NGUYỄN MINH NGUYỆT 30/10/1992 66DLKT23  
90 HÀ THỊ THUẬN 10/10/1986 66DLKT23  
91 NGUYỄN THỊ BẮC 06/09/1990 66DLKT23  
92 NGUYỄN BÁ ANH 10/05/1994 66DLKT23  
93 HOÀNG THANH TÙNG 30/03/1994 66DLKT23  
94 HOÀNG MINH HUYỀN 10/11/1994 66DLKT23  
95 NGUYỄN THỊ NGỌC 03/12/1987 66DLKT23  
96 LƯU THỊ THẮM 24/09/1991 66DLKT23  
97 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG 01/11/1992 66DLKT23  
98 NGUYỄN THỊ VÂN 04/05/1994 66DLKT23  
99 ĐẶNG THỊ DUNG 12/03/1994 66DLKT23  
100 LƯƠNG THỊ TOÀN 20/03/1992 66DLKT23  
101 HOÀNG XUÂN THU 24/10/1989 66DLKT23  
102 ĐỖ VĂN HÙNG 22/08/1989 66DLKT23  
103 LÊ THỊ LIÊN 13/11/1991 66DLKT23  
104 LƯƠNG THỊ TRÀ MY 10/12/1991 66DLKT23  
105 GIÁP THỊ ÚT 03/10/1992 66DLKT23  
106 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 19/08/1994 66DLKT23  
107 PHẠM THỊ HƯƠNG 28/09/1994 66DLKT23  
108 ĐINH THỊ NGỌC DIỆP 24/10/1987 66DLKT23  
109 VŨ THỊ NGA 03/11/1994 66DLKT23  
110 PHẠM THỊ THU 20/01/1991 66DLKT23  
111 ĐẶNG THỊ LỆ 21/01/1993 66DLKT23  
112 HÀ HẢI YẾN 09/07/1993 66DLKT23  
113 VŨ THỊ MINH PHƯƠNG 20/03/1994 66DLKT23  
114 ĐẶNG KIM OANH 26/08/1994 66DLKT23  
115 NGUYỄN TUẤN ANH 05/07/1986 66DLKT23  
116 NGUYỄN THỊ THƠM 25/06/1990 66DLKT23  
117 NGUYỄN THỊ THƠM 19/01/1993 66DLKT23  
118 TRẦN MINH THẮNG 16/09/1992 66DLKT23  
119 NINH THỊ SEN 29/06/1993 66DLKT23  
120 VŨ THỊ TƯƠI 01/02/1993 66DLKT23  
121 NGUYỄN THỊ MINH ANH 04/04/1994 66DLKT23  
122 MAI THỊ YẾN 28/10/1994 66DLKT23  
123 PHẠM THÀNH NAM 29/11/1993 66DLKT23  
124 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 05/11/1993 66DLKT23  
125 LÊ THỊ THÚY 16/01/1993 66DLKT23  
126 NGUYỄN VĂN LINH 28/08/1990 66DLKT23  
127 LÊ HOÀI THU 07/05/1992 66DLKT23  
128 VÕ QUỐC VIỆT 17/03/1992 66DLKT23  
129 NGUYỄN ĐÌNH LONG 15/09/1984 66DLCD28  
130 HOÀNG TÙNG DUY 08/03/1993 66DLCD28  
131 DƯƠNG TRẦN TRUNG 05/01/1994 66DLCD28  
132 NGUYỄN TIẾN TRUNG 15/01/1993 66DLCD28  
133 TRẦN VĂN HIẾU 05/05/1994 66DLCD28  
134 LƯU KIM HOÀNG 03/03/1981 66DLCD28  
135 LÊ QUANG CHIẾN 10/01/1992 66DLCD28  
136 NGUYỄN VĂN HẢI 27/07/1993 66DLCD28  
137 HÀ XUÂN KHÁNH 27/11/1991 66DLCD28  
138 LÊ VĂN KHÁNH 08/03/1991 66DLCD28  
139 LÊ MINH ĐỨC 04/08/1990 66DLCD28  
140 PHẠM KIÊN TRUNG 01/09/1992 66DLCD28  
141 NGUYỄN DUY THÀNH 20/03/1993 66DLCD28  
142 NGUYỄN TIẾN HIỆP 31/10/1984 66DLCD28  
143 HOÀNG HẢI ĐĂNG 01/01/1992 66DLCD28  
144 NGUYỄN ĐỨC TÂM 30/11/1994 66DLCD28  
145 NGUYỄN XUÂN LONG 02/01/1989 66DLCD28  
146 ĐỖ HUY NGUYÊN 23/12/1992 66DLCD28  
147 NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN 24/05/1990 66DLCD28  
148 NGUYỄN ĐÌNH NGỰ 02/02/1991 66DLCD28  
149 NGUYỄN TIẾN DŨNG 23/08/1990 66DLCD28  
150 NGUYỄN THANH TUẤN 08/01/1992 66DLCD28  
151 ĐẶNG XUÂN CÔNG 23/09/1993 66DLCD28  
152 DƯƠNG VĂN PHÚC 07/08/1991 66DLCD28  
153 TRỊNH VĂN THÀNH 24/09/1991 66DLCD28  
154 LA MAI THUẬN 06/11/1988 66DLCD28  
155 ĐỖ ĐÌNH DŨNG 22/02/1993 66DLCD28  
156 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 19/09/1994 66DLCD28  
157 VŨ VĂN CHỈNH 03/03/1991 66DLCD28  
158 NGUYỄN VĂN GIANG 16/09/1991 66DLCD28  
159 LÊ VĂN HÂN 01/06/1992 66DLCD28  
160 PHẠM TUẤN ANH 17/02/1994 66DLCD28  
161 PHẠM THANH NAM 12/07/1993 66DLCD28  
162 ĐÀO TIẾN DŨNG 03/11/1993 66DLCD28  
163 PHẠM TRÍ CÔNG 13/07/1992 66DLCD28  
164 VŨ VIỆT TRUNG 24/02/1992 66DLCD28  
165 LÊ THANH TÙNG 20/05/1992 66DLCD28  
166 VŨ VĂN THÁI 20/07/1994 66DLCD28  
167 NGUYỄN VĂN TÚ 31/01/1994 66DLCD28  
168 ĐOÀN VĂN ĐẠT 20/10/1989 66DLCD28  
169 PHẠM THÀNH LUÂN 14/08/1990 66DLCD28  
170 VŨ ĐỨC TÚ 20/10/1994 66DLCD28  
171 VŨ VĂN CHINH 02/12/1991 66DLCD28  
172 VŨ THỊ HƯƠNG 13/10/1992 66DLCD28  
173 LÃ VĂN HÙNG 27/09/1992 66DLCD28  
174 HOÀNG VĂN LONG 28/03/1994 66DLCD28  
175 NGUYỄN VĂN TƯƠNG 10/09/1991 66DLCD28  
176 NGUYỄN TUẤN ANH 29/08/1993 66DLCD28  
177 NGÔ VĂN HUY 02/12/1990 66DLCD28  
178 PHẠM HỮU TUYẾN 01/11/1992 66DLCD28  
179 LƯU VĂN TÚ 02/08/1993 66DLCD28  
180 CAO NGỌC HẢI 20/11/1993 66DLCD28  
181 NGUYỄN TRỌNG HUẤN 19/03/1994 66DLCD28  
182 LÊ MINH TUYẾN 03/09/1993 66DLCD28  
183 HỨA NHƯ DUẬT 07/10/1994 66DLCD28  
184 NGÔ HỮU GIÁP 19/03/1994 66DLCD28  
185 NGUYỄN VĂN HUỆ 20/08/1990 66DLCD29  
186 BÙI TUẤN PHONG 07/10/1984 66DLCD29  
187 LÊ HUY ANH 19/01/1992 66DLCD29  
188 NGÔ KIM LONG 18/07/1993 66DLCD29  
189 VŨ QUỐC HUY 19/02/1994 66DLCD29  
190 ĐỖ THANH MINH 16/04/1991 66DLCD29  
191 NGUYỄN XUÂN HUY 16/06/1989 66DLCD29  
192 DƯƠNG ĐẠI NGHĨA 12/06/1993 66DLCD29  
193 LÝ BẢO NGỌC 01/09/1993 66DLCD29  
194 NGUYỄN TUẤN ANH 18/01/1991 66DLCD29  
195 CHU ĐỨC THỊNH 09/06/1994 66DLCD29  
196 PHAN THÀNH HƯNG 27/08/1994 66DLCD29  
197 VŨ ĐÌNH THÁI 24/04/1987 66DLCD29  
198 TRỊNH VĂN HUY 19/05/1990 66DLCD29  
199 HOÀNG VĂN BÍCH 14/04/1990 66DLCD29  
200 ĐỖ VĂN QUÝNH 13/08/1993 66DLCD29  
201 ĐOÀN NGỌC TUẤN 25/06/1988 66DLCD29  
202 KIỀU ĐỨC NGÀ 30/06/1994 66DLCD29  
203 ĐỖ VĂN THƯỞNG 11/08/1993 66DLCD29  
204 PHẠM ĐỨC LONG 05/09/1988 66DLCD29  
205 VŨ VĂN TUYẾN 20/12/1990 66DLCD29  
206 VŨ NGỌC THU 15/03/1993 66DLCD29  
207 NGUYỄN HỮU NHÂM 20/12/1992 66DLCD29  
208 NGUYỄN QUANG ANH 08/09/1994 66DLCD29  
209 VŨ NGỌC HIỂN 01/09/1985 66DLCD29  
210 TRẦN VĂN QUỲNH 15/04/1990 66DLCD29  
211 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 11/09/1992 66DLCD29  
212 PHẠM TRỌNG TÀI 13/02/1993 66DLCD29  
213 ĐINH VĂN NAM 24/08/1991 66DLCD29  
214 VŨ NGỌC BÍNH 10/10/1991 66DLCD29  
215 VŨ VĂN ĐỈNH 28/08/1992 66DLCD29  
216 DOÃN XUÂN THÀNH 06/12/1993 66DLCD29  
217 NGUYỄN VĂN MẠNH 23/06/1993 66DLCD29  
218 NGUYỄN TUẤN ANH 24/09/1993 66DLCD29  
219 KHƯƠNG ĐỨC NHÂN 25/12/1994 66DLCD29  
220 NGUYỄN VĂN ÁNH 26/07/1993 66DLCD29  
221 ĐỖ CÔNG ĐOÀN 12/03/1991 66DLCD29  
222 NGUYỄN ANH SƠN 27/09/1991 66DLCD29  
223 LÊ THỊ DUNG 18/03/1992 66DLCD29  
224 ĐỒNG VĂN KỲ 10/11/1989 66DLCD29  
225 PHẠM NGỌC HÙNG 03/03/1991 66DLCD29  
226 NGUYỄN ANH TRUNG 10/04/1994 66DLCD29  
227 HỒ TRỌNG TRỨ 05/08/1986 66DLCD29  
228 PHẠM NGỌC HÙNG 01/01/1985 66DLCD29  
229 PHẠM VĂN TOẢN 02/07/1990 66DLOT22  
230 LƯƠNG VĂN TIẾN 05/11/1993 66DLOT22  
231 TRƯƠNG MẠNH GIÁP 28/12/1988 66DLOT22  
232 HOÀNG TRỌNG NGHĨA 26/07/1992 66DLOT22  
233 QUẢN ANH TUẤN 23/03/1994 66DLOT22  
234 QUẢN ANH TÚ 23/03/1994 66DLOT22