Thông báo cấp thẻ bổ sung cho HSSV chuyển lớp, nhập học muộn đợt III


Thông báo cấp thẻ bổ sung cho HSSV chuyển lớp, nhập học muộn đợt III

22/01/2016

Lưu ý: Đại diện cán bộ lớp đến lấy thẻ HSSV cho lớp tại Văn phòng một cửa - P104H3 (mang theo giấy hẹn)

Stt Mã sinh viên Họ tên in thẻ Ngày sinh Lớp
1 66CCCD20210 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 19961004 66CCCD21
2 66CCCNGT10002 LÊ ĐẠI DƯƠNG 19970502 66CCCD21
3 66CCCD20157 CAO VĂN KIÊN 19951001 66CCCD21
4 66CCCD20146 ĐẶNG NGỌC SƠN 19960707 66CCCD21
5 66CCCD20161 TRẦN ĐÌNH THĂNG 19971001 66CCCD21
6 66CCCD20139 TỐNG DUY THẮNG 19970428 66CCCD21
7 66CCCD3175 BÙI ANH TUẤN 19940803 66CCCD21
8 66CCCD20045 VŨ ĐỨC TÙNG 19961026 66CCCD21
9 66CCDD20180 NGUYỄN TUẤN ANH 19961226 66CCDD21
10 66CCDD20212 LÝ TRUNG HIẾU 19970810 66CCDD21
11 66CCDD20114 ĐINH VĂN THỊNH 19971129 66CCDD21
12 66CCKT20208 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 1971031 66CCKT21
13 66CCKT20092 NGUYỄN MINH DUY 19970403 66CCKT21
14 66CCKT20048 TRẦN THỊ PHƯỢNG 19970313 66CCKT21
15 66CCKT20074 QUẢN HỮU TRƯỜNG 19970823 66CCKT21
16 66CCKX20101 NGUYỄN TRUNG THI 19970816 66CCKX21
17 66CCOT20097 GIANG LƯƠNG BẢO 19970326 66CCOT21
18 66CCOT20034 PHẠM HUY HIỆU 19970912 66CCOT21
19 66CCOT20191 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 19970816 66CCOT21
20 66CCOT20168 HÀN ĐÌNH NAM 19971125 66CCOT21
21 66CCOT20087 LÊ THIÊN TÚ 19970104 66CCOT21
22 66CCOT20051 ĐỖ THẾ VĂN 19971104 66CCOT21
23 66DCCD20345 ĐẶNG VĂN CHƯƠNG 19970328 66DCCD21
24 66DCCD20011 LÊ VĂN DUY 19970519 66DCCD21
25 66DCCD20256 KHƯƠNG DUY TÂN 19971015 66DCCD21
26 66DCCD20255 LÊ VĂN TUẤN 19951011 66DCCD21
27 66DCCD21434 NGUYỄN TIẾN DŨNG 19970813 66DCCD23
28 66DCCD21249 TRỊNH XUÂN HOÀI 19961026 66DCCD23
29 66DCCD21999 VŨ ANH ĐỨC 19970711 66DCCD24
30 66DCCD23144 PHẠM TRUNG HÀ 19971206 66DCCD24
31 66DCCD22217 BÙI VĂN HÙNG 19970520 66DCCD24
32 66DCCD21869 PHẠM VĂN LAM 19971120 66DCCD24
33 66DCCD21834 PHẠM XUÂN MINH 19950101 66DCCD24
34 66DCCD22120 NGUYỄN HỮU HOÀNG THỊNH 19970825 66DCCD24
35 66DCCD21793 TRẦN XUÂN TIẾN 19970530 66DCCD24
36 66DCCD21518 LÊ VĂN TOÀN 19960930 66DCCD24
37 66DCCD22040 VŨ TIẾN TÙNG 19970704 66DCCD24
38 66DCCD23139 NGUYỄN VIỆT ĐỨC  19970421 66DCCD25
39 66DCCD23295 TRƯƠNG THẾ HẢI 19970720 66DCCD25
40 66DCCD22423 NGUYỄN VĂN HIẾU 19960416 66DCCD25
41 66DCCD23187 ĐÀO NGỌC NAM 19970526 66DCCD25
42 66DCCD22745 ĐIỀN VĂN TÀI 19971119 66DCCD25
43 66DCCD21510 HOÀNG VIỆT ANH 19970617 66DCCDA1
44 66DCCD20153 NGUYỄN ĐỨC ANH 19970507 66DCCDA1
45 66DCCA21325 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 19970604 66DCCDA1
46 66DCCA21766 VÕ LÂM TUẤN ANH 19971026 66DCCDA1
47 66DCCD20686 LÊ TRUNG CHẤT 19971128 66DCCDA1
48 66DCDS21486 HÀ VĂN DŨNG 19971109 66DCCDA1
49 66DCCD20506 KHUẤT MẠNH DŨNG 19970619 66DCCDA1
50 66DCDS20557 VŨ VĂN DŨNG 19970111 66DCCDA1
51 66DCCA22661 MAI ĐÌNH DƯƠNG 19970626 66DCCDA1
52 66DCDD22405 PHẠM QUỐC ĐẠT 19970325 66DCCDA1
53 66DCCA21862 QUẢN ĐÌNH ĐẠT 19970228 66DCCDA1
54 66DCCA22963 VŨ CAO ĐẠT 19971129 66DCCDA1
55 66DCDB20380 LƯU HUYỀN ĐỨC 19970103 66DCCDA1
56 66DCCA21757 NGUYỄN NGỌC HÀ 19961204 66DCCDA1
57 66DCCD20477 HOÀNG VĂN HẢI 19970620 66DCCDA1
58 66DCCD20488 TRỊNH THỊ HIÊN 19970520 66DCCDA1
59 66DCCD20337 HOÀNG TRUNG HIẾU 19971003 66DCCDA1
60 66DCCD22372 PHẠM MINH HOÀNG 19970320 66DCCDA1
61 66DCCC22603 ĐÀO QUỐC HUY 19971127 66DCCDA1
62 66DCDB20139 PHẠM MINH KHUÊ 19970126 66DCCDA1
63 66DCCA21280 LÊ NGỌC LINH 19970707 66DCCDA1
64 66DCCD20403 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 19970721 66DCCDA1
65 66DCCD20672 DƯƠNG TẤT MINH 19970227 66DCCDA1
66 66DCCA21762 ĐOÀN ANH MINH 19971208 66DCCDA1
67 66DCCD20693 PHẠM VĂN MINH 19970920 66DCCDA1
68 66DCCD20770 ĐỖ PHƯƠNG NAM 19971020 66DCCDA1
69 66DCDS21062 LÊ ĐĂNG NAM 19970108 66DCCDA1
70 66DCCA20342 NGUYỄN MINH QUANG 19971123 66DCCDA1
71 66DCCD21563 NGUYỄN ĐỨC TẦN 19960129 66DCCDA1
72 66DCCD20798 TẠ QUANG THÀNH 19970121 66DCCDA1
73 66DCCD20642 BÙI QUANG THẮNG 19970525 66DCCDA1
74 66DCCD20547 ĐẶNG ĐÌNH THÔNG 19970918 66DCCDA1
75 66DCDB22084 NGUYỄN ANH TIẾN 19970315 66DCCDA1
76 66DCCDA21244 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 19970217 66DCCDA1
77 66DCCA20162 NGUYỄN NGỌC TRỊNH 19970722 66DCCDA1
78 66DCDS22756 LÊ ĐÌNH TRUNG 19971001 66DCCDA1
79 66DCCC22254 ĐẶNG MINH TÚ 19960609 66DCCDA1
80 66DCCD22865 VŨ TUẤN TÚ 19970326 66DCCDA1
81 66DCCD21759 NGUYỄN TRỌNG TÙNG 19971029 66DCCDA1
82 66DCCD20521 LƯU QUANG VŨ 19971105 66DCCDA1
83 66DCCO20579 TRẦN VĂN HUY 19970305 66DCCO21
84 66DCCO21746 MAI XUÂN TỈNH 19961027 66DCCO22
85 66DCCO20527 CAO HOÀNG ANH 19970120 66DCCO23
86 66DCCO22478 NGUYỄN VĂN TUẤN ANH 19970731 66DCCO23
87 66DCCO22075 LÊ TUẤN CẢNH 19961210 66DCCO23
88 66DCCO22996 ĐỒNG VĂN DOANH 19970919 66DCCO23
89 66DCCO21084 NGUYỄN KHÁNH DU 19970820 66DCCO23
90 66DCCO22537 NGUYỄN MINH ĐỨC 19960608 66DCCO23
91 66DCCO20773 NGUYỄN NGỌC ĐƯỢNG 19970607 66DCCO23
92 66DCCO23098 PHẠM QUANG HÒA 19961115 66DCCO23
93 66DCCO22083 NGUYỄN NGỌC LINH 19971019 66DCCO23
94 66DCCO20471 NGUYỄN VĂN NGHĨA 19971112 66DCCO23
95 66DCCO20087 PHẠM QUANG NHẬT 19971209 66DCCO23
96 66DCDS21778 LÊ MINH CƯƠNG 19961229 66DCCS21
97 66DCDB22701 LÊ DUY ANH 19970219 66DCDB21
98 66DCDB22638 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 19971015 66DCDB21
99 66DCDB22934 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 19971120 66DCDB21
100 66DCDB22050 BÙI HUY HIỆP 19970113 66DCDB21
101 66DCDB22989 NGUYỄN KHẮC HIẾU 19971021 66DCDB21
102 66DCDB22820 VŨ PHI HÙNG 19971008 66DCDB21
103 66DCDB23004 QUÀNG VĂN KHẢI 19970904 66DCDB21
104 66DCDB23116 THÁI HUY HÒA 19960302 66DCDB22
105 66DCDB22036 DƯƠNG CÔNG HOÀNG 19960606 66DCDB22
106 66DCDB22536 MAI THẾ THỰC 19970210 66DCDB22
107 66DCDB22924 TRẦN VĂN TOẢN 19970412 66DCDB22
108 66DCDD20188 DƯƠNG ANH ĐỨC 19971212 66DCDD21
109 66DCDD21116 NGUYỄN TRÍ CÔNG 19970418 66DCDD22
110 66DCDD20968 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 19970914 66DCDD22
111 66DCDD21262 TRẦN VĂN MƯỜI 19970801 66DCDD22
112 66DCDD21333 TRẦN ANH TUẤN 19971003 66DCDD22
113 66DCDD22122 NGUYỄN THANH BẰNG 19970919 66DCDD23
114 66DCDD20713 ĐOÀN MINH ĐỨC 19970604 66DCDD23
115 66DCDD23294 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 19950428 66DCDD23
116 66DCDD22598 PHẠM VĂN KHƯƠNG 19970428 66DCDD23
117 66DCDD21627 NGÔ VĂN KIÊN 19970704 66DCDD23
118 66DCDD23154 TRỊNH ĐỨC MINH 19941127 66DCDD23
119 66DCDM21629 ĐỖ VĂN HOÀNG 19971010 66DCDM21
120 66DCDM23282 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 19970516 66DCDM21
121 66DCDT21046 LÊ NGỌC HƯNG 19971127 66DCDT21
122 66DCDT21528 ĐỖ VĂN HẢI 19930321 66DCDT22
123 66DCDT21623 VŨ MINH HIẾU 19971016 66DCDT22
124 65DCDT24432 ĐINH XUÂN HUY 19960626 66DCDT22
125 65DCDT24032 LÊ THẾ TRUÂN 19960814 66DCDT22
126 66DCDT21953 PHẠM VĂN DŨNG 19950120 66DCDT23
127 66DCDT23252 VŨ VĂN HẢI 19960105 66DCDT23
128 66DCHT22131 NGUYỄN ĐĂNG HUẾ 19971102 66DCHT22
129 66DCHT21754 LÊ THỊ LEN 19970325 66DCHT22
130 66DCHT21955 VŨ ĐÌNH PHƯƠNG 19971118 66DCHT22
131 66DCKT20711 PHAN THỊ THÙY AN 19970618 66DCKT22
132 66DCKT21657 VŨ THỊ VÂN ANH 19970115 66DCKT24
133 66DCKT22175 NGUYỄN THỊ THÊM 19970718 66DCKT25
134 66DCKT22351 NGUYỄN THỊ THƯ 19970725 66DCKT25
135 66DCKT22908 BÙI NGỌC ANH 19970506 66DCKT27
136 66DCKT23149 PHẠM NGỌC BÍCH 19971121 66DCKT27
137 66DCKT22954 BÙI HẢI GIANG 19970118 66DCKT27
138 66DCKT23015 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 19970301 66DCKT27
139 66DCKT21994 LÊ HẢI YẾN 19960809 66DCKT27
140 66DCKX20156 TRẦN THỊ BAN 19970726 66DCKX21
141 66DCKX20687 NGUYỄN THỊ TUYẾT 19960816 66DCKX21
142 66DCKX20609 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN 19960123 66DCKX21
143 66DCKX20929 CAO THỊ HẢI CHI 19970224 66DCKX22
144 66DCKX21219 LÊ TÙNG NGUYÊN 19970417 66DCKX22
145 66DCKX22320 NGUYỄN VĂN ĐẠT 19950106 66DCKX23
146 66DCKX23246 NGUYỄN VĂN QUÂN 19951010 66DCKX23
147 66DCKX21651 ĐĂNG NGỌC TUẤN 19950805 66DCKX23
148 66DCKX22948 PHAN VIẾT HOÀNG 19970717 66DCKX24
149 66DCMO23266 VŨ MINH HẢI 19970321 66DCMO21
150 66DCMO23076 NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG 19970924 66DCMO21
151 66DCMO20622 PHẠM XUÂN KHỞI 19970114 66DCMO21
152 66DCMO22904 PHAN TUẤN LINH 19970925 66DCMO21
153 66DCMT23286 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG 19970313 66DCMT21
154 66DCMX23014 LƯU VĂN DOANH 19970526 66DCMX21
155 66DCMX23277 NGUYỄN HỒNG HẢI 19970414 66DCMX21
156 66DCMX22085 NGUYỄN VIẾT TIẾN 19970203 66DCMX21
157 66DCMX21975 LÊ TRUNG ANH 19970518 66DCMX22
158 66DCMX23074 NGUYỄN QUANG ĐẠT 19970330 66DCMX22
159 66DCMX23086 NGUYỄN HUY HOÀNG 19970617 66DCMX22
160 66DCMX21823 NGUYỄN TẤT HỘI 19930507 66DCMX22
161 66DCMX22042 ĐỖ VĂN NGHĨA 19970102 66DCMX22
162 66DLOT22688 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 19960801 66DCOT21
163 66DLOT23134 NGÔ VIẾT ANH TUẤN 19970829 66DCOT22
164 66DCOT21521 KIỀU VĂN LÂN 19970909 66DCOT23
165 66DLOT21892 LÊ ĐÌNH TÙNG 19970911 66DCOT24
166 66DCQT20251 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 19960320 66DCQT21
167 66DCQT20666 TRIỆU NHƯ THÀNH 19910716 66DCQT21
168 66DCQT20411 NGUYỄN THẾ VƯƠNG 19971107 66DCQT21
169 66DCQT21983 HOÀNG AN 19971204 66DCQT22
170 66DCQT21696 PHÙNG THỊ THÙY DƯƠNG 19971022 66DCQT22
171 66DCQT21509 LÊ THỊ THỦY 19970327 66DCQT22
172 66DCQT22633 ĐINH QUANG HƯỞNG 19970419 66DCQT23
173 66DCTM20895 KHƯƠNG XUÂN BÁCH 19971015 66DCTM23
174 66DCTM22671 DƯƠNG VIẾT BIÊN 19960623 66DCTM23
175 66DCTM20476 HOÀNG VĂN DÂN 19970729 66DCTM23
176 66DCTM20801 NGÔ CÔNG DŨNG 19970531 66DCTM23
177 66DCTM20844 PHẠM ĐỨC HẢI 19970729 66DCTM23
178 66DCTM21139 NGUYỄN THÁI HÒA 19971012 66DCTM23
179 66DCTM20774 HOÀNG XUÂN KIÊN 19970306 66DCTM23
180 66DCTM20771 NGUYỄN TRUNG KIÊN 19971214 66DCTM23
181 66DCTM20737 NGÔ HẢI LONG 19970829 66DCTM23
182 66DCTM23137 TRẦN THỌ QUANG 19970412 66DCTM23
183 66DCTN23031 BÙI XUÂN ĐỐC 19971209 66DCTN21
184 66DCTN23164 DƯƠNG TUẤN MINH 19971025 66DCTN21
185 66DCVB20916 NGUYỄN DUY TUẤN ANH 19961222 66DCVB21
186 66DCVB23247 PHAN DUY ANH 19970517 66DCVB21
187 66DCVB21448 TRẦN MINH ĐỨC 19970819 66DCVB21
188 66DCVB23023 NGUYỄN MINH HÙNG 19960710 66DCVB21
189 66DCVL21808 PHẠM THỊ HUYỀN 19970609 66DCVL21
190 66DCVL21361 PHẠM THỊ HƯƠNG 19971001 66DCVL21
191 66DCVL21886 DƯƠNG ĐỨC ANH 19970924 66DCVL22
192 66DCVL21131 BÙI NHƯ QUỐC 19960711 66DCVL22
193 66DCVL20871 PHẠM MINH VƯƠNG 19960914 66DCVL22