Thông báo cấp thẻ bổ sung cho HSSV chuyển lớp, nhập học muộn đợt II


Thông báo cấp thẻ bổ sung cho HSSV chuyển lớp, nhập học muộn đợt II

18/01/2016

Lưu ý: - Đại diện cán bộ lớp đến lấy thẻ HSSV cho lớp tại Văn phòng một cửa - P104H3 (mang theo giấy hẹn)

 

STT HO TEN NGAY SINH LOP
1 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 01/03/1997 66DCCDA1
2 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 25/09/1996 66DCCDA1
3 CHU ĐẠI DƯƠNG 20/07/1997 66DCCDA1
4 ĐẶNG SONG HÀO 06/01/1997 66DCCDA1
5 VŨ TUẤN HẢI 15/09/1997 66DCCDA1
6 BÙI GIA HUY 03/05/1997 66DCCDA1
7 NGUYỄN ĐĂNG KHANG 16/11/1994 66DCCDA1
8 PHÙNG TIẾN NAM 30/06/1995 66DCCDA1
9 VŨ VĂN NAM 29/01/1997 66DCCDA1
10 NGUYỄN XUÂN QUYỀN 24/11/1997 66DCCDA1
11 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 16/04/1997 66DCCDA1
12 LÊ HOÀNG MINH THẮNG 21/12/1997 66DCCDA1
13 NGUYỄN CÔNG CHUẨN 24/09/1997 66DCCA22
14 DƯƠNG ĐÌNH CHUNG 27/05/1997 66DCCA22
15 HOÀNG QUANG HUY 27/12/1996 66DCCA22
16 TRẦN VĂN LÝ 16/09/1997 66DCCA22
17 NGUYỄN VĂN TIẾN 28/07/1997 66DCMX22
18 HÀ CHIẾN THẮNG 05/11/1997 66DCMX22
19 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 14/04/1997 66DCMX22
20 NGUYỄN VIẾT LÃM 31/07/1997 66DCMX22
21 ĐỖ XUÂN TRUNG 18/12/1997 66DCMX22
22 PHAN THẾ MINH 24/03/1997 66DCMX22
23 LÊ ĐỨC ÂN 30/11/1997 66DCMX22
24 BÙI CHIẾN HỮU 17/05/1997 66DCMX22
25 NGUYỄN TRUNG HOÀN 18/03/1997 66DCMX22
26 NGUYỄN TRUNG HOÀNG 08/01/1997 66DCMX22
27 ĐỖ HOÀNG ANH 27/09/1997 66DCDT21
28 NGUYỄN HOÀNG ANH 31/08/1997 66DCDT21
29 KHUẤT NGỌC ANH 08/07/1997 66DCDT21
30 NGUYỄN TRUNG ANH 29/01/1997 66DCDT21
31 NGUYỄN HỒNG CƯỜNG 21/09/1997 66DCDT21
32 ĐỖ VIẾT ĐẠI 21/10/1997 66DCDT21
33 VŨ VĂN ĐỨC 28/04/1997 66DCDT21
34 PHẠM VĂN HẢI 16/10/1996 66DCDT21
35 HOÀNG VĂN HIỆU 14/05/1996 66DCDT21
36 LÊ VĂN KIÊN 04/10/1997 66DCDT21
37 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 09/01/1997 66DCDT21
38 BÙI ĐÔNG LỘ 11/11/1997 66DCDT21
39 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 09/11/1997 66DCDT21
40 ĐÀO HUY NGỌC 06/10/1997 66DCDT21
41 BÙI VĂN THAO 12/09/1997 66DCDT21
42 LÊ TIẾN THIỆN 27/10/1997 66DCMX21
43 ĐINH XUÂN HOẠT 14/03/1997 66DCMX21
44 DƯƠNG VĂN ANH 17/10/1997 66DCMX21
45 LÊ VĂN NGỌC 18/04/1994 66DCMX21
46 LƯƠNG VĂN CHÍNH 15/05/1997 66DCMX21
47 NGUYỄN HỮU PHÁT 01/03/1996 66DCDD22
48 TRỊNH QUỐC DŨNG 12/02/1997 66DCHT21
49 BÙI THỌ ANH 26/06/1997 66DCHT21
50 KHUẤT VĂN BẮC 19/10/1997 66DCHT21
51 TRẦN QUANG HƯNG 09/11/1997 66DCHT21
52 NGUYỄN THÀNH LỘC 27/11/1997 66DCHT21
53 NGUYỄN ĐỨC THANH 12/07/1997 66DCHT21
54 NGUYỄN THANH TÙNG 31/01/1997 66DCHT21
55 ĐỖ ĐỨC SƠN 17/09/1997 66DCHT21
56 PHẠM VĂN MINH 20/07/1997 66DCDB22
57 NGUYỄN HỮU NINH 12/04/1997 66DCDB22
58 ĐẶNG VĂN LUẬT 04/04/1997 66DCDB22
59 ĐINH THỊ HẰNG 01/12/1996 66DCDT23
60 PHẠM VĂN HIỆP 06/10/1997 66DCDT23
61 TRẦN VĂN TOẢN 15/06/1997 66DCDT23
62 NGUYỄN HUYỀN TRANG 12/03/1997 66DCDT23
63 ĐOÀN VĂN HUY 30/08/1995 66DCDT23
64 ĐỖ NGỌC TIẾN 03/09/1997 66DCDT23
65 HOÀNG QUANG VINH 16/09/1997 66DCDT23
66 BÙI THỊ HƯƠNG KIM THẢO 24/02/1997 66DCVL22
67 TRẦN TRỌNG QUANG 03/01/1997 66DCVL22
68 HOÀNG MINH PHƯỢNG 22/07/1997 66DCVL22
69 TRẦN VĂN THÀNH 17/04/1997 66DCVL22
70 NGUYỄN SĨ HUY 03/12/1997 66DCTM23
71 NGUYỄN VĂN HÙNG 05/11/1997 66DCTM23
72 NGUYỄN VĂN HOÀNG 03/03/1996 66DCTM23
73 NGUYỄN TUẤN ANH 24/11/1995 66DCTM23
74 NGUYỄN SINH HÙNG 08/10/1997 66DCDM21
75 KIỀU QUỐC ANH 30/12/1997 66DCDM21
76 NGUYỄN VĂN LONG 19/09/1997 66DCDM21
77 TRẦN ĐÌNH AN 27/04/1997 66DCDM21
78 ĐỖ DANH QUÂN 26/07/1992 66DCDM21
79 VŨ ĐÌNH TRUNG 01/11/1997 66DCDM21
80 NGUYỄN HOÀNG ANH 23/08/1996 66DCCS21
81 KHÚC MẠNH QUÂN 06/09/1996 66DCCS21
82 NGÔ THỊ KIM YẾN 17/08/1997 66DCCS21
83 NGUYỄN QUANG HUY 02/08/1997 66DCCS21
84 PHẠM VĂN ĐỨC 17/04/1997 66DCCS21
85 PHẠM THẾ HẢO 06/08/1997 66DCCS21
86 ĐỖ LÂM TÙNG 04/10/1996 66DCCS21
87 TRỊNH TRƯỜNG SƠN 17/07/1997 66DCQT21
88 PHẠM KHÁNH LINH 18/10/1997 66DCQT21
89 BÙI ĐÌNH TUYỂN 16/08/1997 66DCQT21
90 NGUYỄN DIỆU LINH 15/01/1997 66DCQT21
91 LÊ DUY TUẤN 13/04/1996 66DCCO22
92 NGUYỄN THỊ LAN ANH 15/10/1997 66DCVB21
93 NGUYỄN HOÀNG HẢI 10/02/1997 66DCVB21
94 ĐẶNG TRẦN TIẾN 26/11/1997 66DCQT23
95 NGUYỄN NGỌC TRUNG 19/09/1996 66DCCD22
96 PHẠM VĂN HUY 01/06/1997 66DCDB22
97 PHẠM VĂN QUẢNG 21/06/1996 66DCOT24
98 ĐOÀN THANH VƯƠNG 25/01/1997 66DCTM21
99 ĐỖ TRUNG HIẾU 25/09/1997 66DCTM21
100 HOÀNG ANH TÙNG 27/03/1997 66DCOT21
101 LÊ TIẾN HIẾU 14/09/1997 66CCOT21
102 ĐÀO DUY TÙNG 12/06/1995 66CCOT21
103 NGUYỄN KIÊM LỘC 04/12/1997 66CCOT21
104 ĐỖ HỒNG HẢI 04/02/1997 66CCCD21
105 PHẠM THỊ GIANG 21/01/1997 66CCKX21
106 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 13/07/1997 66CCKX21
107 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 10/06/1996 66CCKX21