Thông báo bổ sung đợt cấp thẻ BHYT (Đợt 3: Hạn dùng từ 1/7 - 31/12/2016)