THỜI GIAN BIỂU CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGOẠI KHÓA K72


THỜI GIAN BIỂU CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGOẠI KHÓA K72

21/03/2022

THỜI GIAN BIỂU CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGOẠI KHÓA K72

Từ ngày 13/9/2021 – 03/10/2021

   Hình thức học: Trực tuyến qua Zoom. Link: https://zoom.us/j/4116633665

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Tuần 1: Từ ngày 13/9/2021 – 19/9/2021

Thứ Tư

15/9/2021

08h30 –10h00

Giới thiệu về Nhà trường, phần mềm, bài thu hoạch

Khoa Công trình + Khoa Kinh tế vận tải

Phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT- TV

14h30 –16h00

Giới thiệu về Nhà trường, phần mềm, bài thu hoạch

Khoa Công nghệ thông tin + Khoa Cơ khí

Phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT - TV

Thứ Sáu

17/9/2021

8h30 – 10h30

Kỹ năng mềm cho sinh viên: kỹ năng định vị bản thân, kỹ năng thích ứng với môi trường mới,…

  • Khoa Công trình
  • Khoa Kinh tế vận tải

Phòng Đào tạo

14h30 – 16h30

Kỹ năng mềm cho sinh viên: kỹ năng định vị bản thân, kỹ năng thích ứng với môi trường mới,…

  • Khoa Công nghệ thông tin
  • Khoa Cơ khí

Tuần 2: Từ ngày 20/9/2021 – 26/9/2021

Thứ Ba

21/9/2021

08h30 – 10h00

Giao lưu Đoàn TN – Hội sinh viên; nghiệm thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin + Khoa Cơ khí

ĐTN

- HSV

14h30 – 16h00

Giao lưu Đoàn TN – Hội sinh viên; nghiệm thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa Công trình + Khoa Kinh tế vận tải

ĐTN

- HSV

Thứ Sáu

24/9/2021

08h30 – 10h00

Giao lưu Đoàn TN – Hội sinh viên; nghiệm thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin + Khoa Cơ khí

ĐTN

- HSV

14h30 – 16h00

Giao lưu Đoàn TN – Hội sinh viên; nghiệm thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa Công trình + Khoa Kinh tế vận tải

ĐTN

- HSV

Tuần 3: Từ ngày 27/9/2021 – 03/10/2021

Thứ Ba

28/9/2021

08h30 – 10h00

Giao lưu Đoàn TN – Hội sinh viên; nghiệm thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin + Khoa Cơ khí

ĐTN

- HSV

14h30 – 16h00

Giao lưu Đoàn TN – Hội sinh viên; nghiệm thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa Công trình + Khoa Kinh tế vận tải

ĐTN

- HSV

Thứ Sáu

01/10/2021

08h30 – 10h00

Giao lưu Đoàn TN – Hội sinh viên; nghiệm thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin + Khoa Cơ khí

ĐTN

- HSV

14h30 – 16h00

Giao lưu Đoàn TN – Hội sinh viên; nghiệm thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa Công trình + Khoa Kinh tế vận tải

ĐTN

- HSV

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không có bài thu hoạch sẽ bị đánh giá điểm rèn luyện vào cuối năm học.

Bài thu hoạch được hướng dẫn chi tiết tại file đính kèm 

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn sau đây:

1. Sinh viên có trách nhiệm tham gia học tập theo đúng thời khoá biểu trên. Đặt tên đăng nhập: Họ và tên_Lớp_Mã SV

2. Chủ động liên hệ với GVCN để nắm bắt thông tin về kế hoạch, thời gian biểu của mỗi học phần.

3. Chủ động trang bị phương tiện điện tử (máy tính cá nhân, điện thoại di động… có kết nối internet) phục vụ học trực tuyến; chủ động liên lạc với GVCN hoặc cán bộ hỗ trợ học tập trong quá trình học để được hướng dẫn, hỗ trợ.

4. Chủ động đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của giảng viên.

5. Tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khóa biểu và điểm danh theo yêu cầu của giảng viên, đăng nhập trước từ 2-5 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu.

6. Trong mỗi buổi học, phải ngồi nghiêm túc và tập trung vào bài giảng như khi học trên lớp, trang phục lịch sự; không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng. Khi có câu hỏi cần giải đáp hoặc có ý kiến đóng góp, phải báo cáo giảng viên và thực hiện theo đúng bộ ký hiệu giữa giảng viên và người học đã quy định.

7. Tự trả lời đầy đủ các câu hỏi, làm bài tập, bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên trong và sau mỗi buổi.

8. Chỉ rời lớp học khi giảng viên thông báo kết thúc giờ học.

9. Bài thu hoạch là nhiệm vụ bắt buộc để đánh giá sinh viên trong quá trình học

Đối với sinh viên nhập học đợt 2 (hình thức thi THPT, thời gian nộp bài thu hoạch đến ngày 03/10/2021)

Nhà trường yêu cầu người học tự giác, kiên trì và quyết tâm cao để hoàn thành chương trình học tập nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện một số quy định đối với sinh viên của Trường nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, sinh viên kịp thời phản ánh về Phòng Đào tạo, GVCN để có giải pháp hỗ trợ.

 

Xem c