TUYỂN DỤNG 25 KĨ SƯ XÂY DỰNG LÀM NỘI THẤT NHÀ CỬA TẠI NHẬT BẢN, XUẤT CẢNH THÁNG 7-8/2020