Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Nam Trang tuyển dụng Kỹ sư cơ khí ô tô và Chuyên viên kinh doanh