GIỚI THIỆU BỘ MÔN HH-VKT


Giới thiệu bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật

20/02/2016

1.THÀNH LẬP

Được thành lập tháng 8 năm 2014, theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật trực thuộc Khoa Cơ sở kỹ thuật. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn là Trưởng Bộ môn.

2.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng và nhiệm vụ chính của Bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật:

- Giảng dạy Hình họa, Vẽ kỹ thuật cho sinh viên Cao đẳng chính quy, Đại học hệ chính quy các ngành công trình, cơ khí, kinh tế và công nghệ thông tin.

- Giảng dạy Hình họa, Vẽ kỹ thuật cho sinh viên Cao đẳng liên thông, Cao đẳng vừa làm vừa học, Đại học hệ liên thông, Đại học vừa học vừa làm cho ngành cơ khí, công trình.

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ của một số chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Cở sở kỹ thuật và nhà Trường.

3.TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của bộ môn:

Trưởng Bộ môn:  Ths. Vũ Anh Tuấn

Tổng số giảng viên: 08 (trong đó 07 Thạc sĩ  và 01 Kỹ sư)

4. LIÊN HỆ BỘ MÔN

Địa chỉ: Phòng 510 tầng 5 nhà H1, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, số 54 phố Triều Khúc, Quận Thanh

 Xuân, TP. Hà Nội.

             Điện thoại: (04).3.552.71.14                       Email: bomoncosokt@utt.edu.vn