Thành tích đội tuyển Olympic Sức bền vật liệu và đội tuyển Olympic Cơ học lý thuyết tại cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2016


Thành tích đội tuyển Olympic Sức bền vật liệu và đội tuyển Olympic Cơ học lý thuyết tại cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2016

19/12/2016

Sau nhiều tháng dài học tập và ôn luyện, những nỗ lực của thầy và trò Đội tuyển Olympic Sức bền vật liệu và Đội tuyển Olympic Cơ học lý thuyết cũng đã được những thành công nhất định

Với năm đầu tham dự, đội tuyển Sức bền vật liệu đạt được 2 giải khuyến khích. Thành tích của đội tuyển có ý nghĩa rất quan trọng vì sự phát triển của Trường, cùng với đó đây cũng là điều kiện thuận lợi để các em tiếp tục phấn đấu học tập, nâng cao trình độ để trong thời gian tới mang thêm nhiều vinh quang về cho Trường Đại học Công nghệ GTVT và cho các em.

                 Hai bạn sinh viên đội tuyển Sức bền vật liệu nhận phần thưởng của nhà trường

Với năm thứ 2 tham dự, đội tuyển Cơ học lý thuyết đạt được 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Như vậy đội tuyển Cơ học lý thuyết đã có bước tiến dài so với năm đầu tham dự. Thành tích của đội tuyển phản ánh đúng những nỗ lực không ngừng của thầy và trò. Thành tích này có ý nghĩa rất lớn đối với Bộ môn Cơ lý thuyết – Sức bền vật liệu, Khoa Cơ sở kỹ thuật, đối với Nhà trường và đối với các em.


                        Hai bạn sinh viên đội tuyển Cơ học lý thuyết nhận phần thưởng của nhà trường