Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2012

THÔNG BÁO TUYỂN  SINH VÀO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRƯỚC ĐÂY LÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT) - NĂM 2012

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là trường Đại học công lập, trực thuộc Bộ giao thông vận tải. Nhà trường thông báo tuyển sinh vào các hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng Khoá 63 (Năm  2012) như sau:
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Địa điểm đào tạo: Trường đào tạo tại 3 cơ sở (Vĩnh Yên, Hà Nội và Thái Nguyên).

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO DỰ KIẾN THEO CHUYÊN NGÀNH

Tên trường. Ngành học
Ký hiệu trường

ngành

Khối thi
Tổng chỉ tiêu
Chỉ tiêu
tại cơ sở đào tạo

Vĩnh Yên
Hà Nội
Thái Nguyên
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 5 )
( 6 )TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
GTA


Các ngành đào tạo đại học chính quy:1.200Công nghệ kỹ thuật giao thông
- Thi tuyển theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT
- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Tốt nghiệp: Bằng Đại học chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình ở vị trí: cán bộ chỉ đạo thi công; cán bộ kỹ thuật khảo sát, thiết kế, giám sát thi công; kiểm định đánh giá chất lượng công trình cầu, đường bộ; giảng viên trong các trường đào tạo.

D510104
A
750+ CNKT xây dựng cầu đường bộ
200
250
100
+ CNKT xây dựng cầu

50

+ CNKT xây dựng đường bộ

50

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

50

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

50

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng
- Thi tuyển khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT
- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Tốt nghiệp: Bằng Đại học chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng ở vị trí: cán bộ chỉ đạo thi công; cán bộ kỹ thuật khảo sát, thiết kế, giám sát thi công; kiểm định đánh giá chất lượng công trình dân dụng; giảng viên trong các trường đào tạo.

D510102
A
100+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

100

Công nghệ kỹ thuật Ô tô
- Thi tuyển khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT
- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Tốt nghiệp: Bằng Đại học chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành CNKT ôtô làm việc ở vị trí kỹ sư công nghệ ô tô tại các doanh nghiệp ô tô, cơ sở đăng kiểm, bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô, máy động lực; giảng viên trong các trường đào tạo.

D510205
A
150
50
100

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
- Thi tuyển khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT
- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Tốt nghiệp: Bằng Đại học chính quy.
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí có thể làm việc ở vị trí kỹ sư công nghệ cơ khí tại các doanh nghiệp cơ khí, doanh nghiệp xây dựng công trình, các đội thi công cơ giới, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí; giảng viên trong các trường đào tạo.

D510201
A
50+ CNKT cơ khí máy xây dựng

50

Kế toán
- Thi tuyển khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT
- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Tốt nghiệp: Bằng Đại học chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán có thể làm việc ở các phòng kế toán doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải và lĩnh vực khác; giảng viên giảng dạy tại các trường đào tạo.

D340301

100+ Kế toán doanh nghiệp

100

Quản trị kinh doanh
- Thi tuyển khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT
- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Tốt nghiệp: Bằng Đại học chính quy.
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc ở các vị trí : Chuyên viên, trợ lý, giám đốc điều hành các doanh nghiệp vừa và nhỏ; giảng viên trong các trường đào tạo.

D340101

50+ Quản trị doanh nghiệp

50

Các ngành đào tạo cao đẳng:2.300Công nghệ kỹ thuật giao thông
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
- Sau khi tốt nghiệp:
+ Kỹ thuật viên Cao đẳng CNKT XD Cầu đường bộ, Cầu đường sắt, Công trình thủy có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình ở vị trí: cán bộ chỉ đạo thi công; cán bộ kỹ thuật khảo sát, thiết kế, giám sát thi công; kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành trong các trường đào tạo nghề xây dựng công trình;
+ Kỹ thuật viên Cao đẳng Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ có thể làm việc trong các doanh nghiệp, Trung tâm kiểm định chất lượng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông; các phòng thí nghiệm LAS-XD; VLAS-XD; kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành trong các trường đào tạo nghề thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ.

C510104
A, A1
700+ CNKT xây dựng cầu đường bộ
150
250
150
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

50

+ CNKT xây dựng công trình thủy

50

+ CNKT kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

50

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
-
Sinh viên sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên cao đẳng CNKT CTXD Dân dụng và Công nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng và Công nghiệp ở vị trí: cán bộ chỉ đạo thi công; cán bộ kỹ thuật khảo sát, thiết kế, giám sát thi công; kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành trong các trường đào tạo nghề xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

C510102
A, A1
200+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp
100
50
50
Kế toán
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp:
+ Kế toán doanh nghiệp: cán bộ kế toán tại các phòng tài chính kế toán của các doanh nghiệp hoặc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Kế toán - Kiểm toán: làm việc tại các cơ quan kiểm toán Nhà nước, công ty kiểm toán độc lập hoặc tại phòng tài chính, kế toán của các doanh nghiệp.

C340301
A, A1
300+ Kế toán doanh nghiệp
50
150
50
+ Kế toán - Kiểm toán

50

Khai thác vận tải
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp:
+ Kỹ thuật viên Cao đẳng KTVT Đường bộ có thể làm việc tại các các đội xe, bến xe, xí nghiệp vận tải ô tô, trung tâm điều hành vận tải, khu đầu mối giao thông, phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông, công ty dịch vụ giao nhận vận tải… với các vị trí: nhân viên điều độ, nhân viên quản lý đội xe, quản lý bến xe; nhân viên quản lý khai thác bãi hàng, đại lý vận tải; nhân viên dự án đầu tư thiết bị, phương tiện vận tải đường bộ; cán bộ nghiệp vụ về vận tải ô tô; kỹ thuật viên giảng dạy thực hành chuyên ngành KTVT Đường bộ và các nghề liên quan đến vận tải đường bộ trong các trường đào tạo nghề;
+ Kỹ thuật viên Cao đẳng KTVT Đường sắt có thể làm việc tại các ga đường sắt, xí nghiệp vận tải đường sắt, trung tâm điều hành vận tải, khu đầu mối đường sắt, trạm công tác trên tàu, công ty dịch vụ vận tải đường sắt, công ty giao nhận vận tải… với các vị trí: điều độ ga, trực ban chạy tàu ga; nhân viên khách, hóa vận ở ga; điều độ viên chạy tàu, điều độ khách, hóa vận trên tuyến, khu đầu mối đường sắt; trưởng tàu khách, trưởng tàu hàng; nhân viên quản lý khai thác bãi hàng, đại lý vận tải; nhân viên dự án đầu tư thiết bị kỹ thuật và phương tiện vận tải đường sắt; kỹ thuật viên giảng dạy thực hành chuyên ngành KTVT Đường sắt và các nghề liên quan đến vận tải đường sắt trong các trường đào tạo nghề.

C840101
A, A1
100+ Khai thác vận tải đường sắt

50

+ Khai thác vận tải đường bộ

50

Tài chính - Ngân hàng
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
-
Sinh viên sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên cao đẳng Tài chính - Ngân hàng có thể làm việc ở các vị trí: nhân viên quản lý tài chính, phân tích tài chính trong các doanh nghiệp; nhân viên tín dụng ngân hàng, kế toán ngân hàng trong các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cán bộ nghiệp vụ trong ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước về Tài chính - Ngân hàng; có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.

C340201
A, A1
200
50
100
50
Quản trị kinh doanh
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
-
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc cụ thể như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra kiểm soát các lĩnh vực quản trị trong các phòng chức năng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các đơn vị hành chính sự nghiệp trong ngành Giao thông vận tải hoặc ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cơ quan, tổ chức khác.

C340101
A, A1
50+ Quản trị doanh nghiệp

50

Quản lý xây dựng
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp các cử nhân Kinh tế xây dựng có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, các doanh nghiệp xây lắp, các Công ty tư vấn khảo sát, thiết kế, các Ban quản lý xây dựng, các tổ chức ngân hàng, kho bạc, kiểm toán… với vị trí và những khả năng làm việc chủ yếu:
+ Nhân viên Ban quản lý dự án;
+ Nhân viên phòng kế hoạch, phòng dự án đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp;
+ Nhân viên quản lý kinh tế đội xây dựng;
+ Nhân viên thẩm định dự án, định giá sản phẩm xây dựng..

C580302
A, A1
100+ Kinh tế xây dựng

100

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp:
+ Kỹ thuật viên cao đẳng CNKT CK Máy xây dựng có thể làm việc trong các nhà máy, công ty, xí nghiệp, các đội thi công cơ giới, các trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành máy xây dựng; các doanh nghiệp kinh doanh máy xây dựng, máy động lực, phụ tùng ở các vị trí: Cán bộ kỹ thuật, chỉ đạo khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật máy xây dựng; kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành chuyên ngành CNKT CK Máy xây dựng trong các trường đào tạo nghề.
+ Kỹ thuật viên cao đẳng CNKT CK Máy tàu thủy có thể làm việc trong các nhà máy, công ty, xí nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu thủy, các công trình dịch vụ dầu khí, các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị tàu thủy, động lực, phụ tùng tàu thủy và cơ khí ở các vị trí sau: Cán bộ kỹ thuật, điều độ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các phân xưởng của nhà máy, công ty, xí nghiệp sửa chữa tàu thủy; giám sát viên của các tổ chức đăng kiểm, các tổ chức bảo hiểm tàu thủy; kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành chuyên ngành CNKT CK Máy tàu thủy trong các trường đào tạo nghề.
+ Kỹ thuật viên cao đẳng CNKT CK Đầu máy Toa xe có thể làm việc ở các vị trí sau: Kỹ thuật viên trực tiếp giám sát và chỉ đạo quá trình thực hiện các quy trình công nghệ kỹ thuật cơ khí tại các công ty hoặc xí nghiệp sửa chữa đầu máy và toa xe của ngành Đường sắt; chuyên viên tại phòng Kỹ thuật của các công ty hoặc xí nghiệp thuộc Liên hiệp sức kéo đường sắt, các xí nghiệp vận dụng toa xe khách, toa xe hàng; kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành chuyên ngành CNKT CK Đầu máy Toa xe trong các trường đào tạo nghề.

C510201
A, A1
150+ CNKT Cơ khí máy xây dựng

50

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

50

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe


 

50

Công nghệ kỹ thuật Ô tô
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên cao đẳng CNKT ôtô có thể làm việc trong các nhà máy, công ty, xí nghiệp, gara ô tô, trạm đăng kiểm, trạm bảo dưỡng bảo hành ô tô, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng... ở các vị trí: cán bộ kỹ thuật, chỉ đạo sản xuất ở các tổ, các gara ôtô, các trạm bảo dưỡng kỹ thuật, bảo hành, trạm đăng kiểm, trong các doanh nghiệp ôtô; ngoài ra còn có khả năng làm việc tại các đơn vị quản lý, dịch vụ kỹ thuật về ôtô; kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ôtô trong các trường đào tạo nghề ôtô.

C510205
A, A1
200
50
100
50
Công nghệ thông tin
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên cao đẳng Công nghệ thông tin có thể: làm việc ở các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: thiết kế và quản trị hệ thống mạng, thiết kế đồ họa, lập trình phần mềm, sửa chữa và lắp ráp máy tính; làm việc ở các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong ngành GTVT cũng như trong các ngành kinh tế xã hội khác; là kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành chuyên ngành Công nghệ thông tin trong các trường đào tạo nghề.

C480201
A, A1
200
50
100
50
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Xét tuyển khối A, A1 theo kết quả kỳ thi Đại học, Cao đẳng của Bộ GD&ĐT
- Tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng chính quy
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên cao đẳng Điện tử - Tin học có thể: làm việc ở các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện tử - tin học như các công ty thông tin di động, công ty chuyên về thiết kế mạch điện tử, các nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình ở các vị trí: vận hành, khai thác, bảo trì thiết bị và hệ thống điện tử, máy tính; là kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành chuyên ngành Điện tử - Tin học trong các trường đào tạo nghề.

C510301
A, A1
100+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Tin học

100


HƯỚNG DẪN CHUNG:
I. Đối với hệ Đại học
- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
- Hồ sơ đăng ký dự thi : Thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Thời hạn nộp hồ sơ:
+ Theo hệ thống của sở GD&ĐT: Từ ngày 15/3 đến 17.00 giờ ngày 16/4/2012.
+ Tại cơ sở đào tạo Hà Nội của trường:Từ ngày 17/4 đến 17.00 giờ ngày 10/5/2012.
- Lệ phí thi tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Ngày thi: 04, 05/7/2012.
- Thí sinh phải ghi rõ nguyện vọng học tại cơ sở nào trong ngày làm thủ tục dự thi.
- Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.
- Thời gian công bố điểm trúng tuyển, thời gian nhập học sẽ được công bố trên các Website của trường.
II. Đối với hệ Cao đẳng
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
- Đối tượng đăng ký xét tuyển:
+ Thí sinh đã dự thi đại học vào trường, không trúng tuyển, có nguyện vọng học hệ cao đẳng của trường.
+ Thí sinh đã dự thi đại học khối A, A1 năm 2012
+ Thí sinh đã dự thi Cao đẳng khối A, A1 năm 2012
Tất cả các đối tượng xét tuyển trên phải có kết quả >= điểm sàn đối với hệ Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, không có điểm liệt.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:
+ Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (không nhận bản photocopy ) và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
+ Đối với thí sinh dự thi đại học vào trường, không trúng tuyển, có nguyện vọng học hệ cao đẳng của trường thì cần nộp thêm bản photocopy mặt trước của tờ phiếu ĐKDT số 1 (gửi cùng với hồ sơ dự thi đại học).
- Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Tại các cơ sở đào tạo của trường

* Hà Nội : 043.552.6713 - 043.854.4264.
* Vĩnh Yên : 0211.386.7404
* Thái Nguyên : 0280.385.6545
- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 13/8/2012 đến 17 giờ ngày 05/9/2012.
- Tiêu chí xét tuyển: Xây dựng theo điểm thi đại học, cao đẳng
+ Lấy tổng điểm thi Đại học 3 môn khối A, A1.
+ Lấy tổng điểm thi Cao đẳng 3 môn khối A, A1.
- Nguyên tắc xét tuyển:
Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu (Mức chênh lệch giữa điểm trúng tuyển đối với thí sinh dự thi đại học và thí sinh dự thi cao đẳng sẽ do Hội đồng tuyển sinh trường xem xét, quyết định theo mức chênh lệch điểm sàn các hệ).
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Thời gian công bố điểm trúng tuyển, thời gian nhập học sẽ được công bố trên các Website của trường.
- Địa chỉ và điện thoại liên hệ:
+ Tại Cơ sở  Hà Nội: Số 54 Phố Triều Khúc - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Hà Nội.
ĐT : ( 04) 35526713 hoặc ( 04 ) 38547536 * Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ Thí sinh xem thông tin tuyển sinh trên các Website của trường: http://www.utt.edu.vn; http://www.svgtvt.net
HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đỗ Ngọc Viện


 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn