Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

alt

Căn cứ Quy chế tuyển sinh các hệ đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2010,  Trường Cao đẳng giao thông vận tải thông báo tuyển sinh vào các hệ đào tạo Khoá 61 (Năm  2010) của Trường như sau:
I . HỆ CỬ NHÂN CAO ĐẲNG (Mã Trường: CGH)
1. Hệ Cao đẳng chính quy:

- Chỉ tiêu : 1800 sinh viên.
- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Ngày thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sáng 14/7/2010 thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi; thí sinh sẽ thi vào các ngày 15,16/7/2010).
- Môn thi: Toán học, Vật Lý, Hoá học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT (môn Vật Lý và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm, môn Toán thi tự luận).

- Đối tượng tuyển sinh: Những thí sinh đã tốt nghiệp: THPT, THBT, TCCN (có Bằng TN hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp trước ngày dự thi).
- Địa điểm đào tạo: Tại 3 cơ sở của Trường: Hà Nội, Vĩnh Yên, Thái Nguyên. Thí sinh đăng ký ngành học theo mã ngành ở cơ sở nào khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó.alt
- Đào tạo tại Hà Nội các chuyên ngành:
+ Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Cầu Đường bộ (mã 01 )
+ Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng cầu đường sắt) (mã 02)
+ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp) (mã 03)
+ Cơ khí sửa chữa Ôtô ( mã 04 )
+ Khai thác và sửa chữa máy thi công ( Máy xây dựng) (mã 05)
+ Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành CNKT CK Đầu máy toa xe) (mã 06.1)
+ Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành CNKT CK Máy tàu thuỷ) (mã 06.2)
+ Quản trị doanh nghiệp ( mã 07 )
+ Kế toán ( chuyên ngành kế toán doanh nghiệp (mã 08.1 )
+ Kế toán ( chuyên ngành kế toán kiểm toán) (mã 08.2)
+ Tài chính- Ngân hàng (mã 09)
+ Khai thác Vận tải Đường sắt (mã 10 )
+ Khai thác vận tải (Chuyên ngành khai thác vận tải đường bộ) (mã 11)
+ Công nghệ thông tin (mã 12)
+ Công nghệ kỹ thuật điện tử (mã 13)
+ Quản lý xây dựng (chuyên ngành kinh tế- xây dựng) (mã 14)
- Đào tạo tại Vĩnh Yên các chuyên ngành:
+ Xây dựng Cầu Đường bộ (mã 21 )
+ Cơ khí sửa chữa Ôtô (mã 22 )
+ Khai thác và sửa chữa máy thi công (máy xây dựng) (mã 23)
+ Kế toán doanh nghiệp (mã 24 )
+ Công nghệ thông tin (mã 25 )
+ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp) (mã 26)
+ Tài chính- Ngân hàng ( mã 27)
- Đào tạo tại Thái Nguyên các chuyên ngành:
+ Xây dựng Cầu Đường bộ (mã 31 )
+ Cơ khí sửa chữa Ôtô (mã 32 )
+ Quản trị doanh nghiệp (mã 33 )
+ Kế toán doanh nghiệp (mã 34)
+ Công nghệ thông tin (mã 35)
+ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp) (mã 36)
+ Khai thác vận tải (Chuyên ngành khai thác vận tải đường bộ) (mã 37)
+ Tài chính- Ngân hàng (mã 38)
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, sinh viên có nguyện vọng có thể thi học tiếp 2 năm hệ hoàn chỉnh kiến thức Đại học để lấy bằng đại học chính quy tại trường.

2. Hệ Cao đẳng Liên thông từ TCCN:

Chỉ tiêu 900. Tuyển sinh các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ, Công nghệ kỹ thuật Ôtô, Kế toán doanh nghiệp, Khai thác Vận tải Đường sắt. Hình thức đào tạo tập trung, cấp bằng chính quy. Thời gian đào tạo: 1,5 năm, dự kiến tuyển sinh tháng 10/2010. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại 3 cơ sở đào tạo của trường từ ngày 01/04/2010 đến hết ngày 30/9/2010.
- Đối tượng: Tốt nghiệp TCCN (Bằng TN loại Khá được thi ngay, loại TBình: sau 1 năm công tác).
3. Hệ Cao đẳng vừa làm vừa học:
Chỉ tiêu 300. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tại chức cần liên hệ với Khoa đào tạo tại chức của Trường ( ĐT: (04) 38548718). Dự kiến thời gian thi tuyển sinh vào hai đợt ( tháng 3/2010 và tháng 10/2010).
II . HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
- Chỉ tiêu: 800 học sinh
- Phạm vi tuyển sinh: Từ Quảng Bình trở ra
- Địa điểm đào tạo: Đào tạo ở cả 3 cơ sở của Trường: Hà Nội, Vĩnh Yên, Thái Nguyên
- Thời gian đào tạo: 2 năm với tất cả các ngành học.
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THBT.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Tiêu chí xét tuyển: Lấy Trung bình chung điểm các môn thi tốt nghiệp THPT, THBT.
- Nguyên tắc xét tuyển: Chọn từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu.
- Đào tạo tại Hà Nội: ( Mã trường GT5H)
+ Xây dựng Cầu Đường bộ ( mã 01 )
+ Công nghệ kỹ thuật Ôtô ( mã 02 )
+ Kế toán doanh nghiệp ( mã 03 )
+ Khai thác vận tải Đường sắt ( mã 04 )
+ Khai thác vận tải đường bộ ( mã 05)
+ Công nghệ thông tin ( mã 06)
+Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ ( mã 12)
- Đào tạo tại Vĩnh Yên: (Mã trường GT5V)
+ Xây dựng Cầu Đường bộ ( mã 07 )
+ Công nghệ kỹ thuật Ôtô ( mã 08 )
+ Kế toán doanh nghiệp ( mã 09 )
- Đào tạo tại Thái Nguyên: ( Mã trường GT5T)
+ Xây dựng Cầu Đường bộ ( mã 10 )
+ Kế toán doanh nghiệp ( mã 11 )
Sau khi tốt nghiệp, học sinh có nguyện vọng có thể thi, học tiếp 1.5 năm hệ liên thông để lấy bằng Cao đẳng chính quy tại trường.
* Ghi chú:
+ Thí sinh thi hệ Cao đẳng tại Trường không trúng tuyển nếu có nguyện vọng học TCCN phải làm đơn, khi xét lấy kết quả điểm thi Cao đẳng hai môn : Toán và Vật lý. Nguyên tắc xét từ điểm cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu.
+ Địa điểm học:Thí sinh đăng ký ngành học theo mã ở cơ sở nào khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó

III . ĐÀO TẠO NGHỀ
- Chỉ tiêu đào tạo chính quy: 275 học sinh. Đào tạo tại 2 cơ sở của Trường ( Hà Nội, Vĩnh Yên ).
- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT, THBT.
- Thời gian học: 3 năm
* Nghề Đào tạo :
- Đào tạo tại Hà Nội : Công nghệ Ô tô; Hàn, Điện dân dụng, Quản trị máy tính; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ;
- Đào tạo tại Vĩnh Yên :
Công nghệ Ô tô
- Thí sinh xin học ở cơ sở nào thì làm hồ sơ gửi trực tiếp ở cơ sở đó trước 17/09/2010.
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
- Tiêu chí xét tuyển: Trung bình chung điểm các môn thi tốt nghiệp THPT, THBT hoặc kết quả thi Toán, Vật lý, Hoá học nếu thí sinh đã dự thi Đại học, Cao đẳng.
- Nguyên tắc xét tuyển: Chọn từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu.
* Đào tạo Nghề ngắn hạn:
Tại Hà Nội đào tạo lái xe mô tô hạng A1, lái xe ô tô hạng B1, B2 và các nghề nêu trên. Tại Phân hiệu Thái Nguyên đào tạo Lái xe mô tô và ô tô các hạng A1; B1; B2; C; D;E..
IV . NHỮNG HƯỚNG DẪN CHUNG:
- Thí sinh có nguyện vọng thi vào hệ Cao đẳng hoặc xét tuyển vào hệ TCCN của Trường Cao đẳng GTVT cần làm hồ sơ theo mẫu thống nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thí sinh xin xét tuyển vào hệ Dạy nghề làm hồ sơ theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ( có bán ở 3 cơ sở của Trường hoặc ở Sở GD - ĐT các Tỉnh ).
- Thời hạn nộp hồ sơ: Tại các Trường THPT, các Sở GD - ĐT theo thời hạn quy định của Bộ, nộp trực tiếp cho Trường ( ở cả 3 cơ sở đào tạo ) chậm nhất là ngày 17/4/2010 ( đối với hệ Cao đẳng); 30/8/2010 ( đối với hệ TCCN) và 17/9/2010 (đối với hệ Dạy nghề).
- Nhà Trường có chỗ ở nội trú cho sinh viên, học sinh có nhu cầu ở nội trú khi nhập học.
- Nhà Trường không cho phép những HSSV đang học tại Trường dự thi vào bất kỳ hệ nào của bất kỳ trường nào.
* Địa chỉ và điện thoại liên hệ:
+ Trụ sở chính ở Hà Nội: Số 54 Phố Triều Khúc – P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT : ( 04) 35526713 hoặc ( 04 ) 38547536 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ Trung tâm Đào tạo Vĩnh Yên : 278 đường Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: (0211) 3867404 hoặc (0211) 3867405; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ Phân Hiệu Cao đẳng GTVT Thái Nguyên: KM6- QL3, P.Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. ĐT : ( 0280) 3 856545 hoặc ( 0280) 3855681. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ Thí sinh xem thông tin tuyển sinh trên các Website của trường: http://www.utt.edu.vn hoặc http://www.svgtvt.net.


 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn