Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Thực hiện công văn số 435/BGTVT-TCCB ngày 21/01/2009 của Bộ GTVT về tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 năm 2009, Trường Cao đẳng GTVT tiến hành triển khai, lập kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức trách nhiệm về ATVSLĐ-PCCN, đặc biệt trong công tác  quản lý sử dụng lao động, người lao động  thực hiện theo đúng chế độ lao động và pháp luật về bảo hộ lao động .
Thu hút được cán bộ, giáo viên quan tâm và tích cực tham gia hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN tại trườngvà nơi cư trú. Các đơn vị trong trường, đặc biệt là các đơn vị có lao động trực tiếp, các công việc có nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động  phải có các biện pháp cụ thể để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động , sinh hoạt.

II. NỘI DUNG
1. Kiện toàn Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo về ATVSLĐ-PCCN được kiện toàn gồm có 14 người: 1 đồng chí Phó hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng ban. Chủ tịch Công đoàn là Phó trưởng ban, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phụ trách Y tế và lãnh đạo các phòng, các khoa làm uỷ viên.

2. Nhiệm vụ Ban chỉ đạo

-  Tuyên truyền vận động cán bộ , giáo viên, công nhân viên và học sinh-sinh viên hưởng ứng Tuần lế quốc gia về ATVSLĐ-PCCN tại các cơ sở của trường và nơi cư trú.
-  Chỉ đạo thực hiện đúng chế độ trách nhiệm trong sử dụng lao động đảm bảo an toàn về lao động và công tác phòng chống cháy nổ.
-  Giáo dục ý thức tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quy định về lao động và phòng chống cháy nổ.

3. Kế hoạch cụ thể

1) Kiện toàn Ban chỉ đạo ATVSLĐ-PCCN  vào cuối tháng 02/2009
2) Công tác tuyên truyền:
+  Hình thức loa đài, pa nô áp phích trong trường  từ 5/3 đến hết 30/3 năm 2009.
Nội dung:  Việc tổ chức tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN đã được tổ chức hàng năm từ năm 1999 đến nay;  các quy định trong sử dụng điện,  quy định sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm, thực hành hàn gò, và các công việc tại nhà bếp, nơi thực tập của HS-SV.
Khẩu hiệu: “Chấp hành quy tắc an toàn trong lao động”, “ Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động”.
+ Phổ biến đến Cán bộ, GV-CNV hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN  lần thứ 11 vào ngày 10/3/2009.  Phổ biến các văn bản với chủ đề: “Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong môi trường lao động của trường Cao đẳng GTVT”.
Nội dung: Nêu mục đích yêu cầu của công tác ATVSLĐ-PCCN. Công tác bố trí sử dụng lao động và các điều kiện lao động; các quy định đối với HS-SV thực tập tại xưởng Cơ khí, xưởng Công trình, các phòng thí nghiệm và thực tập ngoài hiện trường; tổ chức đội cứu thương khi xảy ra tai nạn; Các biện pháp ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp đối với giáo viên, lao động ở bếp ăn và lao động gián tiếp. Lấy ý kiến về ATVSLĐ-PCCC trong CB-GV-CNV. Rà soát bổ sung các quy định về an toàn lao động, nội quy trong lao động.
3) Các hoạt động : (được lập kế hoạch thực hiện).
+ Tổ chức ôn luyện băng bó cứu thương, kỹ thuật về phòng chữa cháy, nổ , trao đổi  về công tác thực hiện về ATVSLĐ-PCCN, các phương án khi có cháy nổ thời gian 1 ngày thực hiện vào 16/ 3/2009.
+  Cử cán bộ đi tập huấn công tác phòng chống cháy nổ.
+  Xây dựng phương án phòng chống, chữa cháy. Kiểm tra các hệ thống, dụng cụ phòng chống cháy nổ.
+  Tổ chức khám sức khoẻ cho CB-GV-CNV vào cuối tháng 4/ 2009.
+  Kiểm tra môi trường, điều kiện làm việc  đầu tháng 4/2009 để có kế hoạch cải thiện điều kiện lao động nhằm ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp như:  Ánh sáng tại các phòng học, phấn viết bảng, trang thiết bị lao động đã cũ, kém chất lượng , hệ thống bếp nấu. Sau đó có các biện pháp cải thiện về  vệ sinh an toàn lao động .

4. Tổ chức thực hiện.

+  Đoàn Thanh niên có nhiệm vụ tuyên truyền bằng loa đài, pa nô, áp phích về   ATVSLĐ-PCCN .
+ Công đoàn có chỉ thị cho các công đoàn bộ phận đưa nội dung về ATVSLĐ-PCCN  vào nội dung sinh hoạt công đoàn của bộ phận mình.
+  Đội phòng cháy chữa cháy và trung đội tự vệ tổ chức ôn luyện về cứu thương và  kỹ thuật phòng chữa cháy. Kiểm tra, đề nghị bổ sung các dụng cụ phòng chữa cháy.
+ Phòng TCHC kết hợp với Y tế tổ chức khám sức khoẻ cho CB-GV-CNV theo kế họach của Y tế và mua sắm
+  Phòng TC-KT chuẩn bị kế hoạch kinh phí để tổ chức, bồi dưỡng luyện tập.
+ Ban chỉ đạo ATVSLĐ-PCCN chỉ đạo, kiểm tra thực hiện về ATVSLĐ-PCCN  và  báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/4/2009.
Phân hiệu Cao đẳng GTVT miền núi, Trung tâm đào tạo Vĩnh Yên tổ chức thực hiện theo kế hoạch chung như trên và báo cáo về trường trước 5/4/2009./.

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn