Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

1. Thời gian tổ chức
- Tại Hà Nội: Buổi sáng thứ Hai, ngày 29/9/2008
- Tại Vĩnh Yên: Buổi sáng thứ Ba, ngày 30/9/2008
- Tại Thái Nguyên: Buổi sáng thứ Tư, ngày 01/10/2008

1. Thời gian tổ chức
- Tại Hà Nội: Buổi sáng thứ Hai, ngày 29/9/2008
- Tại Vĩnh Yên: Buổi sáng thứ Ba, ngày 30/9/2008
- Tại Thái Nguyên: Buổi sáng thứ Tư, ngày 01/10/2008
2. Thành phần tham dự
- Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, phân hiệu, tổ bộ môn; các cán sự quản sinh, giáo viên
- HSSV khoá 59 (cả 3 hệ)
- Đại diện HSSV khoá 57, 58 (Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn)
3. Nội dung chương trình lễ khai giảng
- 7h30: Văn nghệ chào mừng
- 8h00: Chào cờ
- 8h05: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 8h10: Đọc thư của Chủ Tịch nước gửi nhân dịp khai giảng năm học 2008-2009
- 8h40: Hiệu trưởng phát biểu chào mừng cán bộ, giáo viên, HSSV nhân dịp đầu năm học mới và đánh trống khai giảng năm học
- 8h50: Đại diện giáo viên phát biểu ý kiến
- 9h00: Đại diện HSSV phát biểu ý kiến
- Bế mạc
4. Tổ chức thực hiện
- Phòng Đào tạo: chuẩn bị nội dung chương trình Lễ khai giảng.
- Phòng TCHC : chuẩn bị cơ sở vật chất (phông, cờ, tượng Bác, ma-két trang trí, loa đài, băng nhạc chào cờ, bục phát biểu, trống khai giảng, bàn ghế cho đại biểu, giáo viên, vệ sinh sân bãi).
- Đoàn TN: phối hợp với phòng TCHC chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và bố trí một số tiết mục văn nghệ chào mừng.
- Các khoa, trung tâm: thông báo và mời giáo viên, HSSV dự khai giảng, cử cán sự quản sinh tập trung HS,SV đúng giờ và quản lý trật tự trong buổi khai giảng.


 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn